Природен газ – ефективен и екологичен източник на енергия

Природен газ – ефективен и екологичен източник на енергия

Според европейските класации, България е една от страните с най-замърсен атмосферен въздух. Причината за влошеното му състояние до голяма степен се дължи на завишената концентрация на фини прахови частици, която произтича от битовото потребление. Вредните емисии достигат до 60% през зимния период, когато домакинствата масово използват въглища и дърва като средство за отопление.

Нарасналата необходимост от опазване на околната среда и търсене на по-екологични варианти, обуславят иновативните решения за преминаване към употребата на природния газ като енергиен източник. Причините са, че той е лесен е за добив и пренасяне на значително по-ниска цена, а поддържа висока топлина на изгаряне. Освен това се предпочита и защото причинява значително по-малко замърсяване в природата.

Райков Сервиз ООД е една от водещите фирми в сферата на оборудването на бензиностанции, газстанции и метанстанции, която усилено работи за използването на природен газ и метан като алтернативно гориво. Компанията разработва и монтира специфични газови инсталации, италиански компресори за метан и други съоръжения за метанстанции, с цел подобряване на условията за живот в един по-зелен свят.

Компресиран природен газ

Икономическият аспект от използването на синьо гориво се изразява в съществено поевтиняване на консумираната енергия, което благоприятства високия интерес от страна на потребителите.

Сравнително лесния за добиване, природен газ представлява многокомпонентна смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред, с най-голям относителният дял на метана. В състава му влизат пропан, изобутан, n-бутан, пентан и невъглеводородни компоненти като азот, въглероден диоксид, сероводород, инертни газове: неон, аргон и хелий.

Използването на природния газ в бита спомага за намаляване на емисиите на прахови частици и подобряване качеството на околния въздух. Газификацията в домакинствата и промишлеността е намалила с почти 21 00 тона излъчването на вредни вещества като въглероден оксид, азотни и серни оксиди и летливи органични съединения.

Райков Сервоз ООД извършва доставки на компресиран природен газ и метан, за да осигури всичко необходимо при обслужването на своите клиенти.

Газови инсталации

Едни от най-подходящите енергийни системи за промишлеността и обществено-административните сгради са газовите инсталации. Те представляват сложна система от съоръжения, които се разполагат на големи площи. Голямото им предимство е, че благодарение на иновативната си технология за мобилно оборудване, захранват сградите с енергия дори когато се намират далече от газоразпределителна мрежа.

В сравнение с електричеството, природният газ е висококонкурентен, поради своята висока ефективност, ниска цена и голямо удобство при употреба и планиране на месечните разходи в дългосрочен план.

Сервиз и оборудване

Освен проектиране и изграждане на висококачествени газови инсталации, лицензираната фирма Райков Сервиз ООД предлага и сервизното им гаранционно и извънгаранционно обслужване. Също така поддържа и изграденото от компанията оборудване за бензиностанции, газстанции и метанстанции и се грижи за ремонта и преустройството на съоръжения с повишена опасност.

Райков Сервиз ООД разполага със сертификати и системи за управление по БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2005 с приложение при производството, преустройството и монтажа на газови инсталации и търговията с газ и други петролни продукти. Дружеството има лиценз №48/2004г. за производство, ремонт и оборудване на газстанциите. Фирмата притежава и лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност No.605/27.10.2009.

Многообразните услуги, качественото изпълнение на нестандартни и обикновени поръчки, квалифицираните кадри, конкурентните цени и гъвкавите решения, превръщат Райков Сервиз ООД в доверен и надежден партньор за дълго и успешно бизнес сътрудничество.

Related Post

thumbnail
hover

Онлайн магазин за ATV, скутери, авточасти,...

MAX-MOTORS е онлайн магазин, който предлага както бензинови и електрически ATV, ску...

thumbnail
hover

Сервиз БИК ГРУП | София

Сервизът се намира в София и обслужва цялата столица .  Сервиз БИК ГРУП работ...

thumbnail
hover

Автосервиз в град София | РЕСОРИ...

Имате нужда от професионална помощ в сферата на автомобилното сервизно обсл...